سخته با یادت بی تو زندگی کردن… اما …

رسم زندگی چنین بی رحمانه است….

من و احساس من و وجود من قربانی فاصله میشود….

و تو چه بی رحمانه از کنارم میگذری…

و چه ساده ندیده میگیری بزرگی احساس بزرگم را….

برگرد روزی که برای سینه ی پر دردت سینه ی دلسوزی نیست..

اما عاشق برگرد….

دوستت دارم

لطفا کمی عاشق برگرد….

همیشه اینگونه بوده است…

کسی که از دیدنش سیر نشده ای زود از دنیای تو میرود…

وقتی کسی تنهات گذاشت نگران این نباش که بدون اون چیکار کنی…

شرمنده دلت باش که به تو اطمینان کرد…

روزی شرمنده خودت و دلی که شکستی برمیگردی مطمئنم….

اما گاهی خیلی زود دیر میشه….