عکس های جدید محمدرضا گلزار در کنار خودروی شخصی اش!!

از جنجال های فراوان فیلم می توان از استفاده خودرو شخصی محمد رضا گلزار در این فیلم اشاره کرد که در برخی از تصاویر نیز مشخص است...
 

فیلم شیش و بش پس از جنجال های فراوان بر سر انتخاب اسم و همچنین انتخاب بازیگران فیلم در طی 44 جلسه فیلمبرداری شد.
از جنجال های فراوان فیلم می توان از استفاده خودرو شخصی محمد رضا گلزار در این فیلم اشاره کرد که در برخی از تصاویر نیز مشخص است.
 
http://www.farscinema.com/images/stories/cinema/irancinema/sheshobesh/shishobesh/shishobesh01.jpg
 
http://www.farscinema.com/images/stories/cinema/irancinema/sheshobesh/shishobesh/shishobesh02.jpg
 
http://www.farscinema.com/images/stories/cinema/irancinema/sheshobesh/shishobesh/shishobesh07.jpg