اگر قادر به دیدن تصاویر این ایمیل نیستید اینجا را کلیک کنید

 

اگر تو عالم هنر بخواهیم سیر کنیم می بینیم هنرمندان مختلف با ذوق های هنری گوناگون آثاری رو خلق می کنند که جز زبان تحسین چیز دیگری نمیشه عنوان کرد. در اینجا چهار نوع کار هنری رو خواهید دید که هر کدام با ابزار و مصالحی متفاوت توسط هنرمند انتخاب و ساخته شده که در نوع خود زیبا و دیدنیست: ...

کار هنری با استفاده از چوب پنبه

 

 

کار هنری با استفاده از تخم مرغ

 

کار هنری با استفاده از خلال دندان

 

کار هنری با استفاده از میخ