ا***اول بستنی تون رو انتخاب کنید بعدش پایین میل رو ببینید***ا

بنا به نتیجه یك تحقیق علمی ، تجربی  كه همبستگی نزدیك بین

طعم ها و شخصیت افراد را ثابت میكند ، اگر میخواهید بدانید

بستنی مورد علاقه تان چه ویژگی‌های شخصیتی شما را لو

میدهد! می توانید روی تصویر آن كلیك كنید ...

حتما از این به بعد هنگام سفارش دادن بستنی بیشتر مراقب باشید .

بستنی وانیلی

بستنی كاكائویی

بستنی گردویی

بستنی پسته ای

 

بستنی موزی

بستنی توت فرنگی

بستنی قهوه

اگر بستنی مورد علاقه شما بستنی كاكائویی است ، میتوان گفت كه سرزنده و خلاق هستید . شما به ندرت سعی میكنید هیجان و اشتیاق تان را پنهان كنید .شخصیت شما برای دیگران جالب است و در مهمانیها وجود شما فضا را شاد میكند . كارهای یكنواخت شما را كسل میكند و از اینكه همیشه در مركز توجه دیگران باشید لذت میبرید .

 

بستنی گردویی

 

دوستاران بستنی گردویی منظم و محتاط هستند . این كمال گران خیلی به جزئیات اهمیت میدهند و هیچ وقت از قوانین تخطی نمیكنند . وظیفه شناسی ، اخلاق گرایی و محافظه كاری از ویژگیهای بارز آنهاست . آنها از رقابت با دیگران بخصوص در ورزش لذت میبرند و دوستدارند همیشه رئیس باشند .

 

بستنی پسته ای

 

دوستداران بستنی پسته ای شنوندگان خوبی هستند . صبر و تحمل زیادی دارند و مشكلات را با شكیبایی پشت سر میگذارند ، كمتر خشمگین میشوند و افرادی هستند بسیار احساساتی . در درك مشكلات و موقعیتهای دیگران به خوبی عمل میكنند و به همین جهت روابط خوبی با اطرافیانشان دارند .

 

بستنی وانیلی

 

اگر شما بستنی وانیلی دوست دارید ، به احتمال زیاد آدمی هستید تنوع طلب ، شما اغلب اوقات بر اساس انگیزه‌های آنی‌تان عمل میكنید و از ریسك كردن نمی ترسید . از آنجا كه توقعات زیادی از خودتان دارید ، اهداف بلندی هم برای خودتان تعریف میكنید . روابط نزدیك خانوادگی برای شما لذت بخش است .

 

بستنی قهوه

اما اگر بستنی با طعم قهوه را دوست دارید باید بگویم كه شما حافظه خوبی دارید . تقریباً هیچ وقت اسمها و وقایع گذشته را فراموش نمیكنید . زیاد به گذشته فكر میكنید و از مرور كردن خاطراتتان لذت میبرید . تا حد ی درون گرا هستید و احساساتتان را به راحتی بروز نمیدهید .

 

بستنی توت فرنگی

اما آن دسته از دوستانی كه به بستنی توت فرنگی علاقه خاصی دارند ، خجالتی هستند و احساسات بسیار قوی دارند و به علاوه افرادی هستند دقیق ، مشكوك و خود رای . دوستداران بستنی توت فرنگی كاملاً درون گرا هستند و معمولاً خودشان را به خاطر ضعفها و اشتباهاتشان سرزنش میكنند .

 

بستنی موزی

 

اما اگر طعم بستنی موزی را به بقیه طعمها ترجیح میدهید ، فردی هستید آسانگیر كه به راحتی خودتان را با شرایط جدی تطبیق میدهید . دست و دلبازی ، صداقت و همدلی شما زبانزد خاص و عام است .