پزشکان درباره نشستن های طولانی مدت روی صندلی هشدار می‌دهند.
یک پژوهش علمی‌درباره تاثیر پیامدهای نشستن طولانی در برابر رایانه و تلویزیون در محیط کاری و خانه هشدار داد. پزشکان می‌گویند کارمندانی که چنین وضعی دارند باید در برخی از مواقع ایستاده کارهای خود را انجام دهند تا خود را از بیمارهای کشنده نجات دهند.
براساس این گزارش، برخی از کارمندان بر این نظرند نشستن در وضعیت رضایت بخش می‌تواند بر آثار نشستن های طولانی غلبه داشته باشد ولی پژوهشگران تاکید می‌کنند فرد باید از صندلی خود بلند شود.
پزشکان می‌گویند حتی اگر فردی ورزشکار باشد نشستن های طولانی در کار بر سلامت وی زیان داشته و بیماری های خطرناکی در پی خواهد داشت.
این گزارش آمریکایی می‌افزاید افرادی که نسبت به دیگران بیشتر می‌نشینند با چاقی، بیماری های قلبی و مرگ زود روس روبرو می‌شوند.
نشستن طولانی مانع از ترشح یک ماده شیمیایی در بدن می‌شود که چربی سوز است. کارمندانی که بیش از شش ساعت در روز می‌نشینند در معرض بیماری قند قرار خواهند داشت.
راه حل در این است که کارمندان کارهای خود را برخی اوقات به صورت ایستاده انجام دهند ، این وضع کاری موجب بهبود کاری کارمندان و سوزاندن برخی از کالری ها می‌شود.