70 درصد از بیماران روانی به روان پزشک مراجعه نمی کنند

42 درصد از مبتلایان به اختلالات روانی مشكل خود را به خانواده‌هایشان اطلاع نمی‌دهند و 60 درصد آنها علت انگ و تبعیض در محل كار را به رسانه‌ها نسبت می‌دهند. و 40 درصد افراد دچار اختلالات روانی و خشونت را به مطالب موجود در رسانه‌ها نسبت می‌دهند و حدود 19 درصد مردم از همسایگی افراد دچار اختلالات روانی رنج می‌برند و نگران هستند

دكتر مصطفی معین در همایش سلامت روان و رسانه گفت: در ایران حدود 30 درصد افراد دچار اختلالات روانی هستند،وترس از «انگ» مهمترین علت مراجعه نكردن 70 درصد از این بیماران به روانپزشكان است0رییس كرسی یونسكو در آموزش سلامت با بیان اینکه80 درصد از مبتلایان به اختلالات روانی در كشورهای جهان سوم زندگی می‌كنندادامه داد: اختلالات روانی به تنهایی بیش از بیماری‌های قلبی و عروقی بر جامعه هزینه تحمیل می‌كنند. وی با اشاره به امار های سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد:: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی (WHO) در هر چهار خانواده، حداقل یك نفر دچار اختلالات روان پزشكی است و اعضای خانواده‌ها نیز معمولا درگیر مشكلات بیماران می‌شوند، در این میان ارائه اطلاعات نادرست درباره بیماری‌های روانی همانند غیرقابل پیش بینی بودن یا خشن بودن این بیماران‌، غیرقابل درمان بودن این بیماری‌ها و سربار جامعه بودن آنان، باعث تشدید انگ گذاردن بر این بیماران و انزوای اجتماعی آنان می‌شود. دکتر معین با تاکید بر نقش رسانه ها در اگاهی مردم افزود:‌ رسانه‌ها بر نوع نگاه و تفكر افراد به دنیای پیرامون اثر زیادی می‌گذارد و ثابت شده است كه واكنش افراد به مسائل سلامت روان بیشتر بر پایه تصاویر ذهنی آنها است تا واقعیت‌ها و در این زمینه رسانه‌ها نقش مرجع را برای مخاطبان خود بازی می‌كنند. رییس مركز تحقیقات ایمونولوژی،‌ آسم و آلرژی در ادامه گفت:‌ 42 درصد از مبتلایان به اختلالات روانی مشكل خود را به خانواده‌هایشان اطلاع نمی‌دهند و 60 درصد آنها علت انگ و تبعیض در محل كار را به رسانه‌ها نسبت می‌دهند. و 40 درصد افراد دچار اختلالات روانی و خشونت را به مطالب موجود در رسانه‌ها نسبت می‌دهند و حدود 19 درصد مردم از همسایگی افراد دچار اختلالات روانی رنج می‌برند و نگران هستند.
وی درباره تبعات ادامه وضع موجود درباره اختلالات روانی گفت:‌ در این شرایط ناآگاهی نسبت به ماهیت و اهمیت اختلالات روانی، انگ و تبعیض و نقض حقوق شهروندی مبتلایان به اختلالات روانی، مترادف دانستن مشكلات روانی با خشونت و وحشت ادامه پیدا می‌كند.رییس كرسی یونسكو در آموزش سلامت با بیان اینكه برای انگ زدایی باید نهادهای مختلفی فعالیت كنند، اظهار كرد: خانواده‌ها در این زمینه مهمترین نقش را بر عهده دارند، علاوه بر آن تبلیغات رسانه‌ها نیز باید اصلاح شود. البته نوع نگاه و رفتار برخی از مراكز تخصصی روان پزشكی با بیماران مناسب نیست در نتیجه فرهنگ و افكار عمومی باید اصلاح شود و سیاست‌ها نیز تغییر كند تا تبعیض موجود نسبت به مبتلایان اختلالات روانی كاهش یابد.