ماشین عروس خانم

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

ماشین آقا داماد

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

نمای بیرونی و درونی خانه داماد

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

هدایای داماد یا به اصطلاح خودمان زیر لفظی شامل : چك، پلاك های طلا، كاسه برنج طلایی و مخلفات دیگر

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

داماد و ساقدوش هایش عازم خانه عروس می شوند

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

منزل خانواده عروس خانوم

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

حلقه الماس نشان و الماس های مانیكور ناخن های عروس

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

رد كردن پلاك های مخصوص هدایا از زیر در اتاق عروس برای باز كردن در به روی داماد خوشبخت

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

سالن پذیرایی میهمانان جشن عروسی

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

ساقدوش های داماد از اینکه بخت داماد باز شده احساس رضایت می کنند

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

و بالاخره مراسم عروس کشانی و اتومبیل هایی که ماشین مخصوص عروس را اسکورت می کنند

F360 ، 4 Porsche Cayennes ، Range Rovers ، BMW X5 ، Aude Q7

، 4 Ferrari , 4 Rolls Royce ، 6 Mercedes Benz ، 6 Bentleys ، 6 Wranglers ، Lamborghinis ، a Hummer، 20 Audi A8s

در بین این ماشین ها دیده می شوند ...

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com

مجلل ترین عروسی كه تا حالا دیده اید (عكس) | HiPersian.com